ABC

Awareness, Behavour, Culture

Bewustwording, houding en gedrag

Uiteindelijk zal dit leiden tot een andere cultuur in de organisatie.